Türkiye Dahili Bilimler Doktorlari Internet Web Dizini - Türkiye Iç hastaliklari doktorlari - Iç hastaliklari alaninda hizmet veren doktorlar listesi

Dahili Bilimler - Iç hastaliklari alaninda faaliyet gösteren doktorlar

Bu kategorideki doktorlarin uzmanlik alanlari: Vitamin Eksikligi, Hiperlipidemi, Bagirsak Hastaliklari, Gastrit, Karaciger Hastaliklari, Tiroid Guatr, Hipertansiyon, Yüksek Tansiyon, Mide Hastaliklari, Anemi, Diyabet,