Dahili Bilimler - Çocuk Onkolojisi alanında faaliyet gösteren doktorlar

Bu kategorideki doktorların uzmanlık alanları: Nazofarenks, Kemik Kisti, Non Hodkin Lenfoma, Akciğer Hastalıkları, Lenfoma, Beyin Tümörleri, Hodgkin Lenfoma, Hemanjiyomlar, Burkitt Lenfoması, Lösemi,